Parafia Katedralna

p.w.Św.Mikołaja w Elblągu

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej
Email Drukuj PDF

Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła - 04.10.2015r.

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. W Katedrze adoracja Najśw. Sakramentu.

15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego,

17.30  Różaniec i zakończenie adoracji.

2. W tym tygodniu obchodzimy:

Poniedziałek    Św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy,

Środa           wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej,

Piątek           wspomnienie Błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa.

3. 7 października, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej zapraszamy do modlitwy różańcowej. Od godziny 16.00 trzy części poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca, a o godz. 17.30, ostatnia część chwalebna będzie rozważana pod przewodnictwem kapłana. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich czcicieli Matki Bożej.

4. Różaniec: dla dorosłych w niedziele i dni powszednie o godz. 17.30, dla dzieci: wtorek i czwartek o godz. 16.30.

5. Młodzież klas trzecich gimnazjum zapraszamy na spotkanie przygotowujące do bierzmowania w czwartek, 8 października, na godz. 19:00 do sali Domu parafialnego.

6. W sobotę 10 października o godz. 9.00 w Katedrze Św. Mikołaja zostanie odprawiona Msza św. z okazji obchodów 70-lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. Na uroczyste obchody zapraszają: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie II LO.

7. Za tydzień obchodzimy Dzień Papieski. Z tej okazji w przyszłą niedzielę po Mszach św. przed Katedrą będzie zbiórka do puszek  z przeznaczeniem na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, czyli na stypendia dla zdolnych uczniów z rodzin biednych.

8. Dzisiaj po Mszach św. odbywa się zbiórka do puszek z przeznaczeniem na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Diecezji Elbląskiej.

 
Email Drukuj PDF

Jak odmawiać Różaniec?

1. Odmawiać różaniec to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa (…) Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł.

2. Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna (…) W różańcu błagamy Maryję, Przybytek Ducha Świętego (por. Łk 1, 35), a Ona staje przed Ojcem, który obdarzył Ją pełnią łask, i przed Synem zrodzonym z Jej łona, modląc się z nami i za nas.

3. Dobrze jest, po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny. Inne słowa nie są bowiem nigdy tak skuteczne, jak Słowo natchnione. Należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i dla mnie. Nie chodzi bowiem o przywoływanie na pamięć informacji, ale o to, by pozwolić Bogu mówić.

4. Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. Stosowne jest, by po zapowiedzeniu tajemnicy i proklamacji Słowa przez odpowiedni czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy, zanim rozpocznie się modlitwę ustną. Ponowne odkrycie wartości milczenia jest jednym z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji.

5. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.

6. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi (…) z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć. Można by wysunąć zastrzeżenie, że różaniec wydaje się modlitwą niezbyt odpowiadającą gustom dzieci i młodzieży dzisiejszych czasów. Może jednak zastrzeżenie to opiera się na wyobrażeniu jego niedbałego odmawiania (Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae).

 
Email Drukuj PDF

Modlitwa św. Jana Pawła II o dar pokoju

Boże ojców naszych, Wielki i Miłosierny!

Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi.

 

Twoją wolą jest pokój a nie udręczenie.

Potęp wojny i obal pychę gwałtowników.

Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa,

aby głosił pokój bliskim i dalekim

i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci,

udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech już nie będzie więcej wojny –

złej przygody, z której nie ma odwrotu,

niech już nie będzie więcej wojny –

kłębowiska walki i przemocy.

Spraw – niech ustanie wojna

w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie,

która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą,

błagamy Cię, przemów do serc ludzi

odpowiedzialnych za losy narodów.

Zniszcz logikę odwetów i zemsty,

a poddaj przez Ducha Świętego

nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne,

w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu –

bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju.

Niech już nie będzie więcej wojny.

Amen.

 

 
Email Drukuj PDF

List Biskupa Elbląskiego

na Niedzielę 2. Sierpnia 2015r.

Drodzy Siostry i Bracia uczestniczący w niedzielnej Mszy św. w kościołach, kaplicach i na biwakach w granicach diecezji elbląskiej! Drodzy Księża!

Pragnę skierować kilka słów na temat Eucharystii, nowej encykliki Ojca Świętego Franciszka, Światowych Dni Młodzieży oraz potrzeby przygotowania młodych księży i nauczycieli religii.

1. Św. Jan Ewangelista, w dzisiejszym fragmencie ewangelii, zapisał rozmowy Jezusa z uczniami i słuchaczami, które dotyczyły zapowiedzi ustanowienia pokarmu duchowego, Komunii św., Eucharystii. Izraelici wędrujący przez pustynię ku Ziemi Obiecanej karmili się manną. Botanicy zastanawiali się, którą pustynną roślinę, Biblia nazywa manną. Jedni sądzą, że chodzi tu o sok krzewu tamaryszka. Zastyga on w powietrzu w formie kulek. Inni uważają, że był to raczej porost jadalny, którego fragmenty unosi wiatr. Podczas porannej rosy porost nasiąka wodą, tworząc owalne struktury o średnicy do trzech centymetrów. Manna na pustyni była, według Jezusa, zapowiedzią prawdziwego chleba z nieba, to jest pokarmu, który daje życie wieczne. Manna zapowiadała Eucharystię. Jezus utożsamia się z Eucharystią. Mówił przecież „Ja jestem chlebem życia”. On jest rzeczywiście „chlebem Bożym (…) [który]… życie daje światu”. Tu właśnie leży wartość Mszy św. i naszego pełnego udziału w niej, poprzez przyjmowanie Ciała Pańskiego.

2. Papież Franciszek ogłosił dokument dotyczący ekologii: encyklikę „Laudato si”. Tytuł nawiązuje do pieśni św. Franciszka z Asyżu, w której wysławia on Boga Stwórcę. Papież wskazuje na potrzebę ochrony dzieła stworzenia, czyli przyrody. Jest ona darem Bożym dla wszystkich, nie tylko naszego pokolenia. Ojciec św. wzywa do refleksji, by mądrze i powściągliwie korzystać z bogactw natury, zwłaszcza tych nieodnawialnych.

3. Za rok w lipcu, będziemy gościć ludzi młodych z innych krajów. Przybędą do nas, by uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży. Spotkanie z młodymi chrześcijanami z zagranicy stwarza okazję naszej młodzieży do nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni. Przybysze uświadomią nam raz jeszcze, że Kościół jest wspólnotą wielu narodów. Za rok będziemy w naszych diecezjach i parafiach gospodarzami spotkań w ramach Światowych Dni Młodzieży.

4. 450 lat temu powstało pierwsze w Królestwie Polskim seminarium duchowne przygotowujące kandydatów do kapłaństwa, usytuowane w Braniewie na Warmii. Przez wieki kształciło ono przyszłych księży dla Warmii, Elbląga i Powiśla, ale także dla Królewca. Od 1992 roku diecezja elbląska posiada własne seminarium duchowne. Z warmińskiego seminarium wyrósł także wydział teologii (1999) kształcący magistrów i doktorów teologii, nie tylko duchownych, ale i świeckich, najczęściej nauczycieli religii. Spoglądamy w przyszłość z ufnością, ale i troską. Kościół elbląski oczekuje na młodych księży i młodych nauczycieli religii. Następuje, bowiem nieustannie wymiana pokoleń.  Dziś mniej ceni się humanistów, gdyż nasze społeczeństwo i państwo potrzebuje wielu techników i inżynierów. Jednak w każdej społeczności są potrzebni humaniści, a wśród nich także teolodzy, z których wywodzą się osoby Bogu poświęcone, księża, katechetki i katecheci. Zachęcam maturzystów, aby w drugiej rekrutacji na studia, na początku września, wzięli poważnie pod uwagę również taką ścieżkę życia. Wieże średniowiecznych katedr wskazywały symbolicznie na pionowy wymiar całej rzeczywistości, na niebo i na tajemnicę Boga. Zadanie przypominania o Bogu i objaśnianie Jego tajemnicy, trzeba podejmować na nowo w każdym pokoleniu. Należy czynić to profesjonalnie. Stąd nieodzowni są teolodzy, duchowni, nauczyciele oraz osoby życia konsekrowanego. Proszę ludzi młodych, rozeznających drogę życia o odważne podejmowanie decyzji. Proszę także o śmiały wybór posługi wiary i myślenia na rzecz pielgrzymującego po ziemi ludu Bożego. Módlmy się za siebie nawzajem. O żywą wiarę, o Boże światło, o odwagę i wierność.

 

Elbląg 30.07.2015 r.

 

+ Jacek Jezierski
BISKUP ELBLĄSKI

 

Informacje

Msze św. w Katedrze Św. Mikołaja w niedzielę są odprawiane o godz.: 7.00, 8.30, 10.00 (dla młodzieży), 11.30 (z udziałem dzieci), 13.00 i 18.00. Msze św. w dni powszednie codziennie o godz. 7.00, 8.30, 18.00. W każdą środę przed Mszą św. o godz. 18.00 jest Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Katedra Św. Mikołaja jest również Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. W każdy piątek o godz. 17.30 jest odprawiana Droga Krzyżowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego. 14 września w Katedrze przypada odpust Podwyższenia Krzyża Św.

Zapraszamy do udziału we Mszach św. w niedziele i dni powszednie, oraz do uczestnictwa w innych nabożeństwach, które są odprawiane w Katedrze.

Krzyż Święty
Reklama
Uroczystość odpustowa Podwyższenia Krzyża Świętego - 14 września

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Grafika losowa

No images