Pielgrzymka jest aktem religijno-pokutnym. Jej uczestników powinien cechować duch modlitwy, ofiary, miłości oraz zdyscyplinowanie. W Pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto:

 • akceptuje jej ściśle religijny i rekolekcyjny charakter – Akceptowanie charakteru pielgrzymki wiąże się ściśle z aktywnym uczestnictwem w życiu grupy, m.in. udział każdego dnia w Mszy Św., przystępowanie do Komunii Św., wspólna modlitwa, słuchanie konferencji, śpiew itd.
 • pragnie pogłębiać swoją chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga
 • zgłosił swój udział u Ks. Proboszcza swojej parafii
 • jest fizycznie przygotowany do codziennego przejścia ok. 30 km
 • zachowa podczas Pielgrzymki wstrzemięźliwość od picia alkoholu i palenia tytoniu – Nałogowcy mają okazję do zerwania ze swoimi słabościami – przynajmniej na dwa tygodnie
 • nosi znaczek i posiada kartę uczestnika – To rzeczy, które identyfikują nas jako pielgrzymów. Noszenie znaczków ogólnego i grupowego jest obowiązkowe, więc jeśli chcemy komuś sprezentować taki znaczek to zaopatrzmy się w kilka sztuk
 • będzie dokładnie przestrzegał zaleceń księży przewodników i personelu porządkowego – Czy komuś się to podoba czy nie w grupie rządzi ksiądz przewodnik i to on ma ostatnie słowo. Pamiętajmy również żeby słuchać zaleceń służby zdrowia jak i porządkowych. To bardzo ważne dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa
 • obowiązuje ubiór skromny (wykluczone stroje plażowe i mini, koszulki muszą zakrywać ramiona) – Koszulki mają zakrywać ramiona, spodenki za kolana ewentualnie do kolan. Pamiętajmy, że pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym, a nie rajdem pieszym do Częstochowy. Poza tym te zakazy mają również na celu uchronienie pielgrzymów przed oparzeniami słonecznymi, o co bardzo łatwo w czasie całodziennego marszu
 • zabrania się noclegów koedukacyjnych
 • niedopuszczalne jest samowolne zajmowanie miejsc – Na ten temat można by napisać naprawdę sporo. Za zakwaterowanie odpowiedzialni są kwatermistrzowie. To oni mają za zadanie wskazać nam miejsce noclegu i posiłku. Nie wolno szukać noclegów „na własną rękę”. Uszanujmy ich ciężką pracę i nie przedłużajmy rozdziału kwater i nie wybrzydzajmy! Przypominam, że nam pielgrzymom nie należy się nic i jak mówią słowa piosenki: „trochę bólu w tej drodze też trzeba znać”
 • zabrania się spożywania lodów, są one bowiem najczęstszą przyczyną zatruć żołądkowych – Na pielgrzymce nie wytrzymują czasem nawet „najtwardsze” żołądki. Lody są naprawdę niebezpieczne ze względu na zatrucia, ale również anginy itp. Zwracajmy uwagę nie tylko na to co, ale i ile jemy i pijemy
 • wyklucza się kąpieli w wodach otwartych – Wyklucza się kąpiel w wodach otwartych. Pielgrzymka nie ma służby ratownictwa wodnego a chodzi o dotarcie w komplecie na Jasną Górę
 • pielgrzymi zobowiązani są iść w grupie do której są zapisani. Zabrania się pielgrzymowania poza grupą – To dość istotny punkt regulaminu. Mamy obowiązek iść w swojej własnej grupie
  z wielu względów. Każda grupa ma ustalony własny porządek dnia, plan konferencji itp. Aby rekolekcje były owocne musimy je odbyć tak jak zostały zaplanowane. Druga sprawa: grupa to jakby rodzina. Musimy tworzyć w niej atmosferę, poznawać się, pomagać sobie. My sprawiamy, że wszystkim wokoło idzie się lepiej. Trzecia sprawa to oczywiste względy bezpieczeństwa. Z punktu widzenia kodeksu drogowego jesteśmy kolumną pieszych i mamy obowiązek zachowywać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Oczywiście jeśli ktoś ma w innej grupie znajomych lub ma potrzebę np.: spowiedzi, to nie ma problemu. Może sobie jakiś etap pójść z inną grupą, ale pod warunkiem otrzymania zgody od własnego Przewodnika. Jeśli w grupie nie ma akurat konferencji lub nie dzieje się nic nadzwyczajnego to na ogól nie ma z tym problemu. No chyba, że ktoś wcześniej podpadł…
 • obowiązuje cisza nocna od godziny 22.oo – Nie idziemy sami. Niektórzy potrzebują więcej snu niż my, a i goszczący nas gospodarze na ogół pracują. Uszanujmy ich prawo do odpoczynku i snu. Zastosujmy jedno z powszechnie znanych przykazań człowieka szczęśliwego: „jeśli widzisz kogoś odpoczywającego – pomóż mu”

Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować określone konsekwencje włącznie z wykluczeniem z pielgrzymki, a w przypadku poważnego naruszenia porządku powiadomieniem Policji. Niestety zdarzają się sytuacje, że ktoś swoim zachowaniem zmusza organizatorów do usunięcia go z grona pątników. Nie są to sytuacje przyjemne dla nikogo i zawsze w jakimś stopniu odbijają się na całej grupie. Na szczęście są to przypadki rzadkie. Oby takich sytuacji było jak najmniej.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za:

– osobistą formację religijno-moralną
– wymianę duchowych wartości wewnątrz grupy i ze spotkanymi ludźmi
– tworzenie atmosfery braterstwa, radości i bezinteresownej pomocy
– zachowania porządku i bezpieczeństwa na drogach, czystości na postojach, szacunku do przyrody i cudzej własności.

ELBLĄSKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ – REGULAMIN
Tagi:        

Dodaj komentarz