Chwalimy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi stworzeniami,

które wyszły spod Twojej wszechmocnej ręki.

Twoje są i pełne są Twojej obecności i Twojej czułości.

Pochwalony bądź, Panie!

Jezu, Synu Boży, wszystko przez Ciebie zostało stworzone.

Kształtowałeś się w łonie Maryi,

stałeś się częścią tej ziemi i oglądałeś ten świat ludzkimi oczyma.

Dziś żyjesz w każdym stworzeniu w Twojej chwale Zmartwychwstałego.

Pochwalony bądź, Panie!

Duchu Święty, który swoim światłem kierujesz światem ku miłości Ojca

I towarzyszysz jękom stworzenia,

Ty żyjesz także w naszych sercach, by nas pobudzać ku dobru.

Pochwalony bądź, Panie!

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości,

naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszechświata,

gdzie wszystko mówi nam o Tobie.

Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś.

Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi

ze wszystkim, co istnieje.

Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie

jako narzędzi Twojej miłości dla wszystkich istot tej ziemi,

bo żadna z nich nie jest przez Ciebie zapomniana.

Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w grzech obojętności,

aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się światem,
w którym żyjemy.

Ubodzy i ziemia wołają: Panie, obejmij nas swą mocą i światłem,

abyśmy chronili wszelkie życie, przygotowali lepszą przyszłość,

aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna.

Pochwalony bądź, Panie!

Amen.

Ojciec święty Franciszek, Encyklika Laudato si’

CHRZEŚCIJAŃSKA MODLITWA WRAZ ZE STWORZENIEM
Tagi:    

Dodaj komentarz