Już po raz ósmy Kościół w Polsce Niedzielą Biblijną (10 kwietnia) rozpoczyna obchody Tygodnia Biblijnego

Hasło tegorocznych obchodów: Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa (por. Dz 19,5) nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego Chrzest – nowe życie w Chrystusie. To nowe Życie – jak zauważa Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – wnosi w dusze wierzących Duch Święty, dany nam w sakramencie chrztu i nieustannie przychodzący do nas w słowach Pisma świętego. To On jest tą Miłością Miłosierną, która wypływa z Ofiary miłosiernego Arcykapłana Jezusa, a którą Bóg Ojciec rozlewa w sercach wierzących.

METODA CZYTANIA PISMA ŚWIĘTEGO
lectio divina

  1. Rozpoczyna się ona czytaniem (lectio) tekstu, które rodzi pragnienie autentycznego poznania jego treści: co mówi tekst biblijny sam w sobie?
  2. Następuje później rozważanie (meditatio), w którym stawiamy sobie pytanie: co mówi tekst biblijny nam? Tutaj każdy osobiście, ale także wspólnota powinna otworzyć się na nie i z nim skonfrontować, ponieważ nie chodzi o rozważanie słów wypowiedzianych w przeszłości, ale w chwili obecnej.
  3. Dochodzi się następnie do etapu modlitwy (oratio), która zakłada pytanie: co my mówimy Panu w odpowiedzi na Jego Słowo? Modlitwa jako prośba, wstawiennictwo, dziękczynienie i oddawanie chwały jest pierwszym sposobem, przez który Słowo nas zmienia.
  4. Wreszcie lectio divina kończy się kontemplacją (contemplatio), podczas której przyjmujemy – jako dar Boga – Jego spojrzenie przy ocenie rzeczywistości i zapytujemy się: jakiego nawrócenia umysłu, serca i życia domaga sie od nas Pan?
  5. Warto też przypomnieć, że lectio divina w swojej dynamice nie kończy się, dopóki nie doprowadzi do działania (actio), sprawiającego, że życie wierzącego staje się darem dla innych w miłości (zob. Benedykt XVI, Verbum Domini, 87).

 

Dzieło Biblijne

Centrum Formacji Duchowej

Rekolekcje lectio divina w elbląskim Seminarium

VIII TYDZIEŃ BIBLIJNY
Tagi:                

Dodaj komentarz