Poniedziałek 18.04.2016

J 10,1-10

07.00 Śp. Stefania Laszuk – 18 gr
08.30 Śp. Józef Wiśniewski – 21 gr
18.00 rez.
18.00 Śp. Czesława Arciszewska – 10 rocz. śm.; oraz zmarli z rodzin: Arciszew­skich i Górskich
18.00 Śp. Marianna Tomasik – 1 rocz. śm., Jan Tomasik – 25 rocz. śm., Franciszek Mackiewicz – 8 rocz. śm.
18.00 Śp. Jadwiga Zajdzińska- 1 rocz. śm.
Wtorek 19.04.2016

J 10,22-30

07.00 Śp. Stefania Laszuk – 19 gr
07.00 O rozwiązanie problemów i potrzebne łaski dla Zofii Orłowskiej
08.30 Śp. Józef Wiśniewski – 22 gr
18.00 Dziękczynna za 75 lat życia Zofii z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jubilatki
18.00 Śp. Jadwiga Janowicz – 30 dzień po pogrzebie
18.00 Śp. Halina Kopczak – 30 dzień po pogrzebie
Środa 20.04.2016

J 12,44-50

07.00 Śp. Janusz Gąsowski – 9rocz. śm. i zmarli z rodzin: Gąsowskich i Bargiclskich
07.00 Śp. Stefania Laszuk – 20 gr.
08.30 Śp. Józef Wiśniewski – 23 gr
18.00 Dziękczynna za 25 lat pożycia małżeńskiego Renaty i Marka Bruderek z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia.
18.00 Śp.  Stanisława Klonowska – 8 rocz.  śm.,  Lech Klonowski oraz zmarli z rodzin: Grzymskich i Klonowskich
18.00 Śp. Leon Kudlak, synowa   Helena, rodzice z obojga stron oraz rodzeństwo.
18.00 W intencji próśb i podziękowań do M.B.N.P.
Czwartek 21.04.2016

J 13,16-20

07.00 Śp. Stefania Laszuk – 21 gr
08.30 Śp. Józef Wiśniewski – 24 gr
18.00 Śp. Adrian Skowron
18.00 Śp. Władysław Plawgo i jego rodzice: Bolesław i Waleria Witkowscy i ich rodzice
18.00 Śp.  Ryszard Walendykiewicz – 9 rocz.  śm.  oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
Piątek 22.04.2016

J 14,1-6

07.00 Śp. Stefania Laszuk – 22 gr
07.00 W intencji zmarłych przodków z rodziny Śp. Henryka Zielińskiego
08.30 Śp. Józef Wiśniewski – 25 gr
18.00 Śp. mama – Anna Piórkowska
18.00 Śp. Maria Kudrewicz    3 rocz. śm., Stanisław Kudrewicz – intencja od przyjaciół
18.00 O opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy i powrót do zdrowia dla Tadeusza
Sobota 23.04.2016

J 12,24-26

07.00 Śp. Stefania Laszuk – 23 gr
07.00  
08.30 Śp. Józef Wiśniewski – 26 gr
08.30 Śp. rodzice: Stanisław i Marianna; siostra – Teresa; bracia: Andrzej, Zbyszek i Wojciech – we wspomnienie imienin oraz Helena i Stefan Ksepka.
18.00 Śp. Jerzy Siedź – we wspomnienie imienin i urodzin.
18.00 Dziękczynna za 40 lat pożycia małżeńskiego Henryki i Jana Wiśniewskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jubila­tów i ich rodziny
18.00 Śp. Jerzy Karbowski – we wspomnienie urodzin i imienin oraz rodzice z obojga stron
V Niedziela Wielkanocna

24.04.2016

J13, 31-35

07.00 Śp.   mąż       Jerzy   Byzdra       we   wspomnienie   imienin,   córka   –   Lidia Stankiewicz, rodzice, leściowie i rodzeństwo z obu stron
08.30 Śp. Stanisław Kurszewski – 21 rocz, śm., Tadeusz Kosznik – 7 rocz. śm., Anna Hennig — 32 rocz, śm., Bruno Hennig – 30 rocz. śm.

 

08.30 Śp. Wincenty Nadolny 3 rocz. śm., mama – Marianna Nadolna – 5 m-cy

po śmierci.

 

08.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Ks. Wojciecha, Bartosza,
Marka, Paulinki, Jagody i Olgi.
10.00 Śp. Józef Wiśniewski – 27 gr
10.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Boskiej i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla Agnieszki i Jerzego z okazji imienin oraz miłość Boga Ojca dla męża Agnieszki i mającego narodzić się ich dzieciątka.

 

10.00 Śp. Stefania Laszuk    24 gr
11.30 Śp. Zofia – 2 rocz. śm. i Franciszek Wojciechowscy oraz zmarli z rodzin
z obojga stron

 

11.30 Śp. Irena i Marian Wysoccy

 

11.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zdro­wie dla Ewy i Tadeusza Opałka i Czesławy Glaza z okazji 92 urodzin oraz dla przyjaciół: Janiny Jurzysta, Zofii Lipskiej, Janiny Nowackiej, Zofii Czer-nieckiej, Aleksandry Niewierkiewicz i za rodzinę Piasek

 

  13.00 Msza Święta Chrzcielna
18.00 Śp. Kazimierz Zientek – 10 rocz. śm.

 

 

18 -24.04.2016r
Tagi:    

Dodaj komentarz