Formalności związane z zawarciem sakramentu małżeństwa należy dopełniać
na 3 miesiące przed ślubem*
Wymagane dokumenty
  1. Dokument tożsamości.
  2. Świadectwo chrztu świętego – z zaznaczeniem, że jest ono potrzebne do ślubu kościelnego. UWAGA, dokument ten ważny jest przez 6 miesięcy. Należy także zwrócić uwagę, czy na świadectwie tym znajduje się adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania oraz o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
  3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego** oraz wizyty w poradni rodzinnej.
    W przypadku ślubu z licencją w/w dokumenty należy złożyć w parafii zamieszkania
  4. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego pobrane z Urzędu Stanu Cywilnego. UWAGA, dokument ten ważny jest przez 6 miesięcy.
  5. Dane świadków.

* Termin ślubu można zarezerwować wcześniej (np. telefonicznie). Tutaj natomiast należy już tę datę potwierdzić.

** Do kurs przedmałżeńskiego w parafii św. Mikołaja w Elblągu można przystąpić dwa razy w roku – albo w okresie Wielkiego Postu albo podczas wakacji. Terminy spotkań oraz szczegółowe informacje zawarte są wówczas w Ogłoszeniach parafialnych.

MAŁŻEŃSTWO
Tagi:            

Dodaj komentarz