KOŚCIÓŁ I SPOŁECZEŃSTWO W PRUSACH KRZYŻACKICH

to tytuł najnowszego opracowania tekstów źródłowych do dziejów chrześcijaństwa w Pomezanii i Pogezanii. Autorem publikacji jest Ks. Infułat dr Mieczysław Józefczyk.

Bezprecedensowe tłumaczenie z łaciny i języka staroniemieckiego dokumentów źródłowych pozwala cierpliwemu Czytelnikowi prześledzić historię lat 1206-1527. Autor, jak czytamy we Wstępie, nie zamierza tworzyć jeszcze jednej wersji historii istniejącej niegdyś diecezji pomezańskiej, tym nie mniej, chce przedstawić w dostępny sobie i przystępny dla Czytelnika sposób, dzieje tego terytorium i środowiska, które istniejąc w bardzo odległych czasach stało się terenem dzisiejszej diecezji elbląskiej.

s29

Polski przekład (648 stron) umożliwi zatem bardziej wnikliwą obserwację takich zjawisk, jak głos Stolicy Apostolskiej, chrystianizacja, synody, lokowanie i rozwój miast i wsi, podział administracyjny i ustanawianie kościołów, a także upomnienia i przestrogi, spory i traktaty pokojowe oraz religia i obyczaje, duszpasterstwo i życie społeczne, dzieła miłosierdzia i szkolnictwo. W zbiorze dokumentów (548 pozycji) wymienić można: Najstarszy przywilej miasta ElblągaTraktat pokojowy między Zakonem a Pomezańczykami, Warmami i NatangijczykamiSkargi Elblążan, Dokument opieki nad sierotą, Wilkierz miasta Pasłęk, Spór Elbląga z Gdańskiem o palowe, O czarnej śmierci w PrusachZezwolenie na połów ryb dla miasta Tolkmicka i wsi Nowinka (par. Pogrodzie), Statut [bractwa] przewoźników Wiślanych, Poświadczenie zwrotu cegielni przez parafię św. Mikołaja Radzie miasta Elbląga, Zjazd stanów w Elblągu, Ordynacja zamku malborskiego.

Tłem dla najnowszej publikacji Ks. Józefczyka staje się dwudziestopięciolecie diecezji elbląskiej. Jubileusz, jak zauważa Autor, to nie tylko rozważanie osiągnięć i niepowodzeń, lecz także sposobność pochylenia się nad minionymi wiekami, podwaliną aktualnej rzeczywistości.

Czcigodnemu Księdzu Infułatowi gratulujemy kolejnego dzieła i życzymy dalszych sukcesów!

KOŚCIÓŁ I SPOŁECZEŃSTWO W PRUSACH KRZYŻACKICH
Tagi:                        

Dodaj komentarz