Moje Koło Biblijne

Kilka lat temu z wielką radością przyjęłam informacje o tym, że zostaje uruchomiony koło biblijne w parafii Świętego Mikołaja. Bardzo spodobało mi się takie trochę intelektualne podejście do Pisma Świętego, możliwość zdobycia więcej informacji, wspólnej analizy tekstu, podzielenia się świadectwem na temat przeczytanych tekstów.

I choć na spotkania koła biblijnego chodzę od początku jego utworzenia, to nie zawsze pasowały mi zarówno dni, godziny jak i konwencja przeprowadzenia spotkań. Te drobne wszak niedogodności przyjmuję z pokorą i dostosowuję się do grupy.

Oczywiście można zadać pytanie, co dały mi te spotkanie, jak mnie ubogaciły. Nie ma na to  jednoznacznej odpowiedzi, podobnie jak nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy chodzenia do kościoła zmienia nas w 100, 50 czy 1%. Jedno wiem, że lubię te spotkania, bo lubię spotykać się ludźmi dla których Słowo Boże jest ważne, którzy słuchają tego Słowa, starają się nim żyć mimo swoich ułomności i niedociągnięć. Nie zawsze zgadzam się z pewnymi interpretacjami, odczuciami innych, ale lubię słuchać opinii ludzi, którzy mają jakieś zdanie na temat przeczytanego biblijnego tekstu i nie przechodzą obok niego obojętnie.

W naszym kręgu spotykają się osoby w różnym wieku. Może dzięki temu te opinie i świadectwa artykułowane podczas spotkań są tak różne. Niebagatelną rolę zawsze odgrywa ksiądz. Obecnie jest to ksiądz Marek, który  zainicjował spotkania kręgu i ponownie do kręgu powrócił, w międzyczasie był to także ksiądz Bartłomiej. Ksiądz zawsze dodaje powagi spotkaniu, ale też dostarcza pewnego tła historycznego,  jakieś elementy wiedzy biblijnej, co sprawia, że spotkania mają także charakter edukacyjny. Jeśli są jakieś szczególne okazje, to spotykamy się przy kawie i ciastku, albo dołączamy do jakichś wyjazdów organizowanych przez parafię.

Uważam że spotkania naszego kręgu biblijnego ubogacają i rozwijają. Nie pozostawię człowieka obojętnym wobec słowa Bożego. Przedmiotem naszych rozważań jest zawsze tekst biblijny z następnej niedzieli, dzięki temu każdy uczestnicząc w niedzielnej Mszy Świętej lepiej rozumie zarówno słowo przeczytane jak i głoszone przez księdza na kazaniu.

Marzanna

Krąg biblijny

Dodaj komentarz