Poniedziałek 22.10.2018 Łk 12,13-21
07:00 Dziękczynna za wszelką pomoc i okazane dobro dla siostry Miriam i mieszkańców domu przy ul. Mostowej 17
07:00 0 zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Urszuli i jej rodziny
08:30 Śp. Piotr, zmarli z rodzin: Trętowskich i Czarnogórskich, Bogusław Czarnogórski
08:30 Śp. Jan Józefczyk – 23 gr.
18:00 Śp. Maria Kalinowska – 22 gr.
18:00 Śp. Marek Jankowski -1 rocz. śm., intencja od żony i córki
18:00 Śp. Janina Lichocińska – 30 dzień po śmierci
Wtorek 23.10.2018 Łk 12, 35-38
07:00 Śp. Czesław Kiszkurno
08:30 Śp. Maria Kalinowska – 23 gr
08:30 Śp. Jan Józefczyk – 24 gr
08:30 Śp. mama Anna, bracia Tadeusz i Zbigniew
18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za konających
18:00 Śp. Andrzej Szereszewski – 30 dzień po śmierci
18:00 Śp. Bogdan Poleszczuk-30 dzień po śmierci
Środa 24.10.2018 Łk 12, 39-48
07:00 Śp. Robert Kowalski – 30 dzień po śmierci
08:30 Śp. Jan Józefczyk – 25 gr.
08:30 Śp. Maria Kalinowska – 24 gr.
18:00 Śp. Hubert Kulaszewski – 30 dzień po śmierci
18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP
Czwartek 25.10.2018 Łk 12, 49-53
07:00 Śp. Zygmunt Wesołowski
08:30 Śp. Jan Józefczyk – 26 gr.
08:30 Śp. Maria Kalinowska -25 gr.
18:00 Śp. Janina Malinowska
18:00 Śp. Bogusław Wróblewski – 30 dzień po śmierci
18:00 0 rychłą beatyfikację Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Piątek 26.10.2018 Łk 12, 54-59
07:00 Śp. Janina Guła
07:00 Śp. Zbigniew Kłosieski
08:30 Śp. Jan Józefczyk – 27 gr.
08:30 Śp. Maria Kalinowska – 26 gr.
18:00 Śp. Helga Żemło
18:00 Śp. Antoni Jan Ogorzałek oraz rodzice z obojga stron
18:00 Śp. Genowefa i Stanisław Marszałkowscy
18:00 Śp. Danuta i Zofia Klein, Maria i Stanisław Kwiatkowscy
Sobota 27.10.2018 Łk 13,1-9
07:00 Śp. Jan Józefczyk – 28 gr.
07:00 Śp. Zdzisław Makowski, Barbara, Kazimierz, Danuta, Barbara, Dorota
08:30 Śp. Antoni Sękielewski – 30 dzień po śmierci
08:30 Dziękczynna Róży Różańcowej Rodziców-za Dzieci z podziękowaniem za wyproszone taski i zawiązania się kolejnej Róży w naszej Parafii
08:30 Śp. Maria Kalinowska – 27 gr.
 18:00 Śp. Wiesława Florczyk,! r. śm., Władysława i Grzegorz, Teodozja i Władysław
Niedziela 28.10.2018 Mk 10,45b-52
 07:00 Śp. Tadeusz, za zmarłych z rodziny Piekarskich
08:30 Dziękczynna za otrzymane łaski z ciągu 36 i. małżeństwa Barbary i Jerzego z prośbą o opiekę Maryi na długie lata życia dla Jubilatów i całej rodziny
08:30 Śp. Jan Józefczyk – 29 gr.
08:30 Śp. Józef Stolarski, Bogusław, Mirosław, Danuta, Monika oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
10:00 Śp. Czesława Ossowska, Franciszek Ossowski, zm. z rodzin Ossowskich i Jeziorskich
10:00 Śp. Walerian Wróblewski -Ir. śm.
10:00 Śp. Zofia Błaszczyk, Aleksy Łęgowski, Stanisława Skudlik, Adam Kustra zmarli z rodzin Łęgowskich, Borowskich, Kustra, Skudlików i Błaszczyków
10:00 Śp. Maria Kalinowska – 28 gr.
11:30 Śp. Krystyna Szymańska
11:30 Śp. Tadeusz Berbeć, Henryka Szostak, Marianna, Józef i Antoni Krawczuk
11:30 Dziękczynna za 45 l. pożycia Krystyny i Krzysztofa Zalewskich z prośba o Boże bł., opiekę Maryi i zdrowie na dalsze lata życia dla Jubilatów i ich rodziny
13:00 Msza Święta Chrzcielna
18:00 Śp. Maria, Piotr Cegieł, Elżbieta i Henryk Gomulak, Jadwiga i Marek Bijak
Intencje Mszy Świętych (22.10 – 28.10.2018r.)
Tagi:    

Dodaj komentarz