Poniedziałek 29.10.2018 Łk 13,10-17
07:00 Dziękczynna z okazji imienin Tadeusza z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski
07:00 Śp. Irena Wojciechowska – 30 dzień po śmierci.
08:30 Śp. Jan Józefczyk – 30 gr
08:30 Śp. Witold Kowalewski – 6 rocz. śm. oraz rodzice z obojga stron
18:00 Śp. Maria Kalinowska – 29 gr
18:00 Śp. Henryk Kulesza – 19 rocz. śm.
18:00 Śp. Edmund Jerzy Drzał – 2 rocz. śm.
Wtorek 30.10.2018 Łk 13, 18-21
07:00 Śp. Lucyna Kiełczewska
07:00 Śp. Krystyna Olszewska
08:30 Śp. Elżbieta Kornacka – 1 rocz. śm. i we wspomnienie imienin
08:30 Śp. Andrzej Śliwa – 2 rocz. śm., zmarli z rodzin: Śliwa, Sabat i Sławińskich
18:00 Śp. Marianna Pawłowska – 4 rocz. śm.
18:00 Śp. Maria Kalinowska – 30 gr
18:00 Śp. Wacław Pakuła – 30 dzień po śmierci
Środa 31.10.2018 Łk 13, 22-30
07:00 Śp. Franciszka(k) i Jerzy Hołowaczyk
07:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Teresy i Jana Bronowskich i ich bliskich
08:30 Śp. Lilianna Piotrowska – 1 rocz. śm.; Jerzy Piotrowski – 11 rocz. śm.
08:30 Dziękczynna za 41 lat życia Iwony z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski na dalsze lata życia
18:00 Śp. Stanisław Pac – 8 rocz. śm.
18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP
Czwartek 01.11.2018 Mt 5, 1-12a
07:00 Śp. Stanisław, Jadwiga, Stefan, i zmarli z rodzin: Lewandowskich, Otłowskich i dusze w czyśćcu cierpiące
08:30 Śp. Stefan, Adam, Kazimierz, Katarzyna, Kazimierz Lewandowscy; Aniela i Tadeusz Ligoccy oraz rodzice z obojga stron
08:30 O Boże Miłosierdzie dla dusz w czyśćcu cierpiących, aby jak najszybciej mogły zaznać radości Nieba.
10:00 Śp. Grażyna Lach – 7 rocz. śm., Józef Lach – 25 rocz. śm.
10:00 Rez.
10:00 Śp. Ryszard Wędzicki – 26 rocz. śm., rodzice z rodzin: Wędzickich i Sarnowskich oraz rodzeństwo z obojga stron
11:30 Śp. Irena i Marian Wysoccy; Aleksandra i Piotr Masiewicz
11:30 Śp. Bronisława Zalewska – 2 rocz. śm.
13:00 Śp. Halina Hajdukiewicz-Dremel – 1 gr
18:00 Msza zbiorowa za Zmarłych
Piątek 02.11.2018 Łk 23, 44-46.50.52-53;24.1-6a
07:00 Śp. Zbigniew Błotniak – 5 rocz. śm.; rodzice z obojga stron i rodzeństwo
08:30 Śp. Ryszard Sowiński – 4 rocz. śm.
08:30 Za nasza Ojczyznę w 100 – tną rocznicę odzyskania niepodległości aby wiara w Pana Boga i odważne jej wyznawanie były świadectwem tożsamości narodowej
10:00 Śp. Halina Hajdukiewicz-Dremel – 2 gr
10:00 Śp. Franciszek, Kazimierz, Janina i Stefan Gawin
18:00 Śp. Anna Grzejszczak, rodzice z obojga stron i matka chrzestna Seweryna Antecka
18:00 Śp. Andrzej Huszcza – 11 miesięcy po śmierci
18:00 Msza zbiorowa za Zmarłych
Sobota  03.11.2018 Łk 14,1.7-11
07:00  
07:00 Śp. Halina Hajdukiewicz-Dremel – 3 gr
08:30 W intencji Dzieci Róż Różańcowych – aby ich modlitwa wypraszała Miłosierdzie Boże dla dusz czyśćcowych
08:30 Śp. Ks. bpa Andrzej Śliwiński i zmarli członkowie Żywego Różańca oraz zmarli z rodzin wspólnoty – intencja od Żywego Różańca
18:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Romualdy(k) Naruszewicz – intencja z okazji urodzin
18:00 Śp. Jan Sierant, Piotr i Paulina Sierant; Józef, Marianna Duda; Michał, Józefa(k) Duda; Marianna Duda; Piotr, Janina Orłowscy; Piotr, Leokadia Kośnik
18:00 Msza zbiorowa za Zmarłych
Niedziela 04.11.2018 Mk 12, 28b-34
07:00 Śp. Sieglinde Seidler i Gerhard Seidler
08:30 Śp. zmarli z rodzin: Musiałów, Niźników, Leśniewskich i Nowaczyków
08:30 Śp. Halina Hajdukiewicz – Dremel – 4 gr
08:30 Śp. zmarli z rodzin: Goździk, Majak, Seweryńskich, Gregorczyk, Opałka; Jerzy, Alicja Barcińscy; Agnieszka i Czesław Czernieccy; Helena i Antoni Kupniescy; Mieczysław Nowacki
10:00 Śp. Sławomir Młynarski oraz zmarli z rodzin: Młynarskich i Wiergowskich
10:00 Śp. Henryk Wołynko – 35 rocz. śm., syn- Ryszard, rodzice z obojga stron, bracia: Jan, Marek i Jerzy; zmarli dziadkowie oraz Franciszek Wnętrzak i Piotr Łukomski
10:00 Śp. Tadeusz Samek – 20 rocz. śm., Elżbieta Samek
11:30 Śp. małżonkowie Barbara i Michał Radgowscy oraz zmarli z rodziny z obojga stron
11:30 Śp. Iwona Kaszubska – 6 rocz. śm.
13:00 Śp. Jadwiga, Bernard, Czesław, Ryszard Janowicz; Helena i Alojzy Malinowscy
18:00 Zmarli profesorowie Elbląskich Uczelni.

Msza zbiorowa za Zmarłych

Intencje Mszy Świętych (29.10 – 04.11.2018r.)
Tagi:    

Dodaj komentarz