PROBOSZCZ

Ks. prałat kan. Stanisław Błaszkowski

Ks. Proboszcz z relikwiami Krzyża Świętego.
Fot. Henryk Przondziono – www.elblag.gosc.pl

Ks. infułat dr Mieczysław Józefczyk

Ks. infułat Mieczysław Józefczyk podczas wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski (27.08.2015).
Fot. Rafał Kadłubowski – www.info.elblag.pl

Ks. dr Marek Piedziewicz

Ks. mgr Piotr Chmura

Ks. Piotr podczas Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę

Ks. mgr Piotr Kanarek

Ks. Piotr podczas Harcerskiej Pielgrzymki do Świętego Gaju.
Fot. Agata Bruchwald – www.elblag.gosc.pl

DUSZPASTERZE
Tagi: