Poniedziałek
09.09.2019
Łk 6,6-11
07:00 Śp. Zygmunt, rodzice z obojga stron, Aleksander, Konstanty, Stanisław
07:00 O Boże bł. i zdrowie dla Tomasza
08:30 Śp. rodzice: Genowefa i Czesław Prus oraz Elżbieta Orłowska
18:00 Śp. Biskup Andrzej Śliwiński
18:00 Śp. Marian Zaturski – 30 dzień po śmierci
18:00 O Boże błogosławieństwo dla Stefanii Teklińskiej
18:00 Śp. Danuta Grzywacz – 30 dzień po śmierci
Wtorek
10.09.2019
Łk 6,12-19
07:00 Śp. Edmund Nocoń
08:30 Śp. Marianna Muniak – intencja od rodziny Kuśmierzów
18:00 Śp. Maria i Witold Ogonowscy, rodzice i rodzeństwo z obojga stron
18:00 O Boże bł. dla Tomasza Teklińskiego
18:00 O Boże bł., opiekę Maryi i potrzebne łaski dla Barbary i Stanisława Kaczmarczyków z okazji 8. r. zawarcia małżeństwa
Środa
11.09.2019
Łk 6,20-26 
07:00 Śp. Joanna Cicha-Rozmysłowicz – 30 dzień po śmierci
08:30 Śp. Tadeusz Sadlik – 30 dzień po śmierci
18:00 Śp. Anna Wojtaś-Asztembowska
18:00 Śp. Seweryn, Antonina, Kazimierz, Marian i Alina Kwapiszewscy, Kamil Balkiewicz
18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP
Czwartek
12.09.2019
Łk 6,27-38
07:00 Śp. Marian, Marianna, Stanisław i Mirosław z rodziny Choromańskich, Zofia, Walenty, Jerzy, Maryla Boryczewscy, Henryk Żółtko 
08:30 Śp. Henryk Seroczyński – intencja od rodziny Lewandowskich
18:00 Śp. Genowefa i Wincenty Hryniewicz; Bronisława, Jan i Zbigniew Łukaszewicz; Sonia i Zdzisław Bielińscy, Augustyn Markowski
18:00 Śp. Nina Kozłowska – 30 dzień po śmierci
18:00 Śp. Julian Arciszewski
Piątek
13.09.2019
Łk 6,39-42 lub Mk 4,1-10,13-20
07:00 Śp. Piotr Skalski
08:30 Śp. Janina Wróbel i Krystyna Michnowska
11:00 W intencji Krajowej Administracji Skarbowej – Celnicy
18:00 Śp. Stanisław, Adela, Bogusław i Jan z rodziny Małków; babcie i dziadkowie z rodzin Skibów, Klimasów i Ruminów  
18:00 Śp. Antoni Załucki oraz rodzice z obojga stron
Sobota
14.09.2019
J 3,13-17
07:00 Śp. Bogumiła Piasecka
07:00 Śp. Wanda Borodzicz – 30 dzień po śmierci
08:30  
12:00 SUMA ODPUSTOWA
08:30 Śp. Janina Wiśniewska i Józef Wiśniewski
18:00 Przebłagalna – za grzechy popełnione w narodzie polskim
Niedziela
15.09.2019
Łk 15,1-32 lub Łk 15,1-10
07:00  
08:30 Śp. Jerzy Karwowski, zmarli rodzice z obojga stron
08:30 Śp. Zenon Knitter
10:00 Śp. Bolesław Runo, Zofia Runo, Andrzej Bułka
11:30 Śp. Andrzej, Zygmunt i zmarli z rodziny Ruczyńskich
11:30 Śp. Tadeusz Dudko, Roman Dudko, Janina i Konstanty Dudko, Anna i Jan Sierachan, Borys Tkaczuk, Paweł Czerski
13:00 Śp. Bronisław Gołębiewski
18:00 Śp. Krzysztof Kolasiński, Alina, Helena, Kazimierz i Józefa
Intencje mszy świętych (09-15.09.2019)

Dodaj komentarz