Poniedziałek
25.11.2019
Łk 21,1-4
07:00 Śp. Edward Jaworski – 24 gr
07:00  
08:30  
18:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę oraz potrzebne łaski dla  rodziny Państwa Grotowiczów
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych
Wtorek
26.11.2019
Łk 21,5-11 
07:00 Śp. Edward Jaworski – 25 gr
07:00  
08:30  
18:00 Dziękczynna za 81 lat życia Janusza z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
18:00 Śp. Ewa Kocemba – 10 rocz. śm., rodzice z obojga stron oraz dziadek – Franciszek Szott
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych
Środa
27.11.2019
Łk 21,12-19  
07:00 Śp. Edward Jaworski – 26 gr
07:00 Śp. Katarzyna Bogucka
08:30 Śp. Aniela Leśniewska
18:00 Śp. Stanisława(k) Karczewska – 11 rocz. śm.
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych
18:00 W intencji próśb i podziękowań do MBNP
Czwartek
28.11.2019
Łk 21,20-28
07:00 Śp. Edward Jaworski – 27 gr
07:00  
08:30  
18:00  Śp. Józefa(k) Rynkowska – 30 dzień po śmierci
18:00 Śp. Lucyna Szymborska
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych
Piątek
29.11.2019
Łk 21,29-33
07:00 Śp. Edward Jaworski – 28 gr
07:00 Śp. Maria Werszner – 33 rocz. śm.; Irena – 44 rocz. śm., Teresa i Krystyna Franczak; Maria Raichert; Rozalia i Władysław Pawlak
 08:30 Śp. Henryk Seroczyński – 3 m-ce po śmierci
18:00 Śp. Ewa Kaczor
18:00 Śp. Leonarda(k) Jaskułowska – 1 rocz. śm.
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych
Sobota
30.11.2019
Mt 4,18-22 
07:00 Śp. Edward Jaworski – 29 gr
07:00 Śp. Henryk Orłowski – 30 dzień po śmierci
08:30 Dziękczynna za życie Barbary z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia – intencja z okazji urodzin
18:00 Śp. Marek Gostyński – 30 dzień po śmierci
18:00 Śp. Danuta Gajewska – 30 dzień po śmierci
18:00 Msza zbiorowa za zmarłych
Niedziela
01.12.2019
Mt 24,37-44
07:00 Śp. Zygmunt Wesołowski – półtora roku po śmierci
08:30 Śp. Piotr Parzonka – 31 rocz. śm. oraz zmarli z rodzin: Parzonka, Pawłowskich, Jajkowskich
08:30 Dziękczynna – za 30 lat istnienia Służby Liturgicznej Dorosłych
10:00 Śp. Edward Jaworski – 30 gr
10:00 Śp. Zdzisław Bożyczko – o Boże Miłosierdzie i radość Nieba
10:00 Dziękczynna za otrzymane łaski od Pana Boga z prośba o dalszą opiekę i miłość Matki Bożej dla Barbary na dalsze lata życia i całej jej rodziny – intencja z okazji imienin 
11:30 Śp. Marian Przepióra – 35 rocz. śm., Kazimiera(k) Przepióra – 7 m-cy po śmierci, córka – Anna, zięć – Henryk oraz zmarli z rodzin z obojga stron
11:30 Śp. Jan Charyński – 5 rocz. śm., Jerzy Poleszak – 3 rocz. śm.
13:00 Śp. Jadwiga, Bernard, Czesław, Maria, Ryszard – Janowicz; Helena i Alojzy Malinowscy
18:00 Śp. Robert Czyżak –  1 rocz. śm.
Intencje mszalne (25.11-01.12.2019)

Dodaj komentarz